Integritetspolicy


Gäller från och med 1 oktober 2020

1. Introduktion

2. Om oss

3. Om denna policy

4. Vad betraktas som personuppgifter?

5. Dina rättigheter till valmöjligheter och kontroll

6. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

7. Kategorier av personuppgifter som vi samlar in

8. Hur vi skyddar och säkrar personuppgifter

9. Informationsdelning med tredje part

10. Ändringar i denna integritetspolicy

11. Kontakta oss


1. Introduktion

Tack för ditt intresse för oss!

Klarälvensbil.se hanterar och samlar in personlig information om våra klienter, leverantörer, partners och webbplatsbesökare. Vi vill ge dig den bästa möjliga upplevelsen och se till att du tycker om våra tjänster. För att göra detta måste vi förstå dina vanor så att vi kan leverera en unik och personlig service som är skräddarsydd för dig. Integriteten och skyddet av dina personuppgifter är och kommer att förbli extremt viktigt för oss. Därför vill vi, på ett öppet sätt, beskriva hur vi samlar in, lagrar, delar och bearbetar dina personuppgifter, samt redogöra för dina val och alternativ för när och hur du väljer att dela dina personuppgifter.

2. Om oss

Vår webbplats är: https://www.klarälvensbil.se

Klarälvensbil.se är en webbplats som drivs av Klarälvens Bil, en ledande bilfirma i Karlstad. Vi tillhandahåller tjänster relaterade till enkla och smidiga bilaffärer såsom bilförmedling, att köpa begagnade bilar och att sälja nyrekonditionerade bilar. Läs mer om våra tjänster här: Sälj Bil, Bilförmedling, Köp Bil.

3. Om denna policy

Denna sekretesspolicy beskriver i detalj hur Klarälvensbil.se behandlar dina personuppgifter. Policyn täcker Klarälvens Bils webbplats och tjänster. Ibland kan vi utveckla nya eller erbjuda ytterligare tjänster. Vi tillhandahåller mer information och/eller ytterligare villkor om lanseringen av sådana tjänster resulterar i en väsentlig förändring i hur vi samlar in och bearbetar personlig information. Om inget annat anges kommer de att täckas av denna sekretesspolicy vid lansering av sådana nya eller ytterligare tjänster.

Syftet med denna integritetspolicy är att:

 • Se till att du förstår vilken personlig information vi samlar in om dig, syftena med varför vi samlar in och bearbetar informationen och vem vi delar den med;
 • Förklara hur vi behandlar den personliga information som du delar med oss ​​för att ge dig en bra användarupplevelse när du använder vår webbplats eller tjänster; och
 • Förklara vilka rättigheter och alternativ du har angående de personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig, samt hur vi skyddar din integritet.

4. Vad betraktas som personuppgifter?

Personuppgifter inkluderar all information relaterad till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det som är viktigt med informationen är om den kan kopplas individuellt eller i kombination med annan information till en person. Typiska personuppgifter är ett personnummer (nationellt identifikationsnummer), namn, adress och platsinformation, men utöver detta kan även en IP-adress, bilder av en individ, ljudinspelningar av individen och liknande uppgifter räknas som personlig information.

5. Dina rättigheter till valmöjligheter och kontroll

Den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) ger individer vissa rättigheter beträffande deras personuppgifter. Klarälvensbil.se erbjuder transparens och åtkomstkontroller som hjälper användare att utöva de tillgängliga rättigheterna enligt tillämplig lag och med de begränsningar som gäller enligt lag. Individuella rättigheter inkluderar:

Rätt till tillgång

Rätten att bli informerad om och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt att begära att denna information skickas gratis till dig en gång om året. Kontakta vår personuppgiftsansvarig för att göra detta.

Rätt till korrigering

Om du märker att personlig information som vi har om dig är felaktig eller ofullständig, har du rätten att be oss korrigera eller uppdatera informationen.

Rätt att radera

Du kan begära att vi tar bort de personuppgifter som vi har om dig, detta förutsätter att vi inte har något lagligt krav på att behålla informationen.

Rätt till begränsning (dra tillbaka samtycke)

Du har alltid rätten att dra tillbaka ditt samtycke som du har gett oss när som helst. Detta inkluderar rätten att begära att vi tillfälligt eller permanent avbryter behandlingen av alla eller några av dina personuppgifter.

Rätt att invända

Du har rätt att när som helst invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för ett visst syfte. Till exempel rätten att invända mot att din personliga information behandlas för direkt marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

I vissa fall har du rätt att begära en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format och be oss att överföra denna information för användning i en annan parts tjänster.

Rätt att inte bli föremål för automatiserade beslutsfattanden

Du har rätten att inte bli föremål för några beslut baserade enbart på automatiserade beslutsfattande, vilket är när en algoritm fattar ett beslut utan mänsklig input. Detta inkluderar profilering, dvs. automatiserad behandling av personuppgifter för att utvärdera vissa saker om en individ.

Rätt att lämna in ett klagomål

Du har rätt att skicka ett klagomål till oss om du anser att vårt arbete inte följer denna sekretesspolicy och/eller tillämpliga lagar och förordningar. Om du tror att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som inte överensstämmer med våra angivna direktiv har du rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet.

För att du ska kunna utöva och lära dig mer om dessa rättigheter och för att du ska ange dina preferenser för hur du vill att Klarälvensbil.se ska använda din personliga information tillhandahåller vi följande verktyg:

 • Cookies policy – ger information om hur vi använder cookies och vilka typer av cookies vi använder. Här hittar du också information om hur du ställer in dina cookies preferenser och hur du väljer bort vissa typer av cookies.
 • Denna integritetspolicy – ger information om hur vi samlar in, lagrar, delar och behandlar personuppgifter. Här hittar du också information om användarens val och kontrollalternativ.

För mer kunskap om dina juridiska rättigheter hänvisar vi till EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

6. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Klarälvensbil.se samlar in personlig information för att till exempel kontakta, etablera och/eller upprätthålla ett affärsförhållande. Vi ser alltid till att ha fått ditt godkännande när vi hanterar någon form av dina personuppgifter eller annan information som kan användas för att identifiera vem du är. Den rättsliga grunden för insamling och behandling av personuppgifter är:

 • Att du har gett ditt samtycke;
 • Ett legitimt intresse från båda parter;
 • Att den personliga informationen behövs för att vi ska kunna leva upp till de avtal som gäller våra produkter och tjänster vi har med dig som kund; eller
 • För att kunna besvara dig som har kontaktat oss.

7. Kategorier av personuppgifter som vi samlar in

I tabellen nedan beskriver vi vilka kategorier av personuppgifter vi samlar in och behandlar, och i vilket syfte vi samlar in de. Vi sparar informationen så länge det är nödvändigt för behandlingsändamålen.

Kategori av personuppgifterBeskrivning
av kategori
FöretagskontaktDen kontaktinformation vi samlar in när vi har ömsesidiga affärsintressen för att fortsätta vår kontakt och konversation. Dessa uppgifter inkluderar namn, telefonnummer och e-postadress samt professionell information såsom jobbtitel, institution och företag.
KontaktinformationNär du pratar med oss ​​via någon av våra mediekanaler, via telefon, via e-post, personligen eller genom att använda något kontaktformulär på vår hemsida, kan vi begära viss personlig information inklusive ditt namn, kontaktinformation, bilder och andra uppgifter du delger oss. Vi använder dessa personuppgifter för att kunna kontakta dig angående det ämne som du nådde ut till oss angående och för att svara på dina frågor.
Uppgifter från tävlingar, enkäter och lotterierVi kan då och då erbjuda enkäter, tävlingar, utlottningar eller andra kampanjer, antingen direkt på vår webbplats eller via våra sociala mediekanaler. Deltagande i dessa är helt frivilligt. Information som krävs för deltagande kan innehålla personlig information som ditt förnamn, efternamn, adress, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress, användarnamn och liknande. Vi använder denna information för att administrera våra kampanjer.
Marknadsförings-
syften
När du har samtyckt till att vi använder din personliga information för direktmarknadsföring tillämpar vi den för att göra vår marknadsföring mer relevant för dig. Kontaktinformationen vi samlar in inkluderar ditt namn, e-post, cookies och IP-adress samt marknadsföringspreferenser.
Betalnings- och köpinformationVi samlar in viss personlig information när du betalar för våra tjänster och produkter (enligt definitionen enligt våra användarvillkor). Den exakta personliga informationen som samlas in varierar beroende på betalningsmetod men innehåller information som följande: fullt namn, födelsedatum, vald betalningsmetod, typ av kredit- eller betalkort samt utgångsdatum och vissa nummer i ditt kortnummer (om du betalar med kort), din folkbokföringsadress, mobiltelefonnummer, e-postadress samt information om ditt köp och din transaktionshistorik.
Vi måste spara dessa uppgifter i fem till tio (5-10) år i enlighet med svensk lag och lagstiftning.
Rekrytering / PraktikI anslutning till rekryteringen av en tjänst hos Klarälvens Bil och/eller praktikmöjlighet, hanterar och samlar vi in ​​dina personuppgifter som för- och efternamn, kontaktinformation, utbildning och anställningshistorik, arbetsförmåga, önskad arbetsplats, rekommendationer, ditt CV och annan tillhörande information som anses vara lämplig för att skapa en effektiv onboarding-process.
AnvändningsdataDenna information är de personuppgifter som automatiskt samlas in om dig när du använder våra tjänster. Vi samlar in dessa uppgifter för att förbättra våra tjänster och för att ge dig en personlig upplevelse genom att tillgodose dina individuella behov. Denna information inkluderar uppgifter om hur du interagerar med våra e-postmeddelanden, sociala mediekanaler och webbplats(er) som vilka sidor och filer som visats och sökningar som gjorts. Vi får också teknisk information (hastighet, frekvens, webbplatsen från vilken du länkar till oss (kallas ”referenssida”), namnet på webbplatsen du väljer att besöka omedelbart efter vår (kallas ”utgångssida”), information om andra webbplatser du nyligen har besökt och webbläsaren du använde (mjukvara som användes för att surfa på internet) inklusive dess typ och språk. Dessa uppgifter innehåller också andra teknisk data om operativsystem, systemkonfigurationsinformation, identifierare som cookies och IP-adresser, din enhetsinformation och enhetens ungefärliga geografiska plats, unika enhetsidentifierare och datum/tidsstämplar som är associerade med din användning.

Vi raderar dina personuppgifter på din begäran, såvida vi inte är lagligt motiverade att behålla viss personlig information, till exempel i följande situationer:

 • Om det finns ett olöst problem som kan hänföras till ditt konto, till exempel en utestående kredit beträffande ditt konto, en utestående fordran eller i händelse av tvist, kommer vi att spara nödvändig personlig information tills problemet är löst;
 • Om det finns en juridisk, skatte-, revisions- och/eller bokföringsskyldighet för oss att lagra personuppgifter, kommer vi att lagra nödvändiga personuppgifter under den tidsperiod som är tillämplig enligt lag; och/eller,
 • Om det är nödvändigt för våra legitima affärsintressen, som att förhindra bedrägeri eller upprätthålla säkerhet för våra användare.

8. Hur vi skyddar och säkrar personuppgifter

Vi strävar efter att skydda våra användares integritet och därför är säkerheten för personlig information viktig för oss. Vi vidtar lämpliga administrativa, tekniska, organisatoriska och fysiska åtgärder för att skydda personlig information från förlust, missbruk, avslöjande, ändring och förstörelse. Detta är för att säkerställa skyddet av insamlade personuppgifter, men observera att inget system är helt säkert på grund av Internets öppna natur. Vi har implementerat olika handlingsprogram inklusive pseudonymisering, kryptering och åtkomst- och lagringspolicy för att skydda mot obehörig åtkomst och onödig lagring av personuppgifter i våra system. Dessa omfattande säkerhetsåtgärder överensstämmer med lagar och förordningar som utvecklats av Europeiska kommissionen. Dessa lagar och förordningar innehåller skyldigheter för att hantera personuppgifter samt anvisningar för frågor som de registrerade individernas rättigheter och hur eventuella tvister kring avtalet ska lösas.

9. Informationsdelning med tredje part

Vi säljer inte eller på annat sätt avslöjar personlig information i syfte att tjäna pengar. Men vi samlar in personuppgifter om dig från olika tredje parter och kan avslöja personuppgifter till vissa tredje parter. Dessa tredjepartskällor varierar med tiden men vi ställer alltid höga krav på våra samarbetspartners att behandla din personliga information med samma integritet och säkerhet som vi gör, och låter under inga omständigheter partner eller underleverantörer använda delad personlig information för andra ändamål än de definierade av oss. Dessa inkluderar följande kategorier:

Kategori av tredje partBeskrivning av kategori
Annonsörer och marknadsföringspartnersVi samarbetar med annonsörer och marknadsföringspartners för att vi ska kunna skräddarsy annonserna du ser, möjliggöra leverans av mer relevanta annonser och marknadsföringsmeddelanden till dig samt för att mäta deras effektivitet. Detta kan inkludera intressebaserad annonsering (även känd som intressebaserad onlineannonsering), innehållsbaserad reklam och allmän reklam.
Leverantörer av betalningstjänsterVi delar din personliga information med våra leverantörer av betalningstjänster vid behov så att de kan behandla dina betalningar och i syfte att motverka bedrägerier.Om du väljer att betala för tjänster via faktura kan vi få data från våra betalningspartners så att vi kan skicka fakturor, behandla din betalning och ge dig det du har betalat för.
Tekniska tjänsteleverantörerVi har tjänsteleverantörer som utför tjänster åt oss. Dessa tjänsteleverantörer kan behöva tillgång till viss personlig information för att kunna leverera sina tjänster till oss. Tjänsteleverantörer kan vara företag som tillhandahåller kundservice stöd, e-post tjänster, driver den tekniska infrastrukturen vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster (som domäner och driftlösningar), hjälper till att skydda och säkra våra system och tjänster, marknadsföra våra och partners produkter och tjänster, samt evenemang och reklamkampanjer där Klarälvens Bil är involverad.
Spårning av webbplatsaktiviteterVi använder Google Analytics-skript för att få statistik i syfte att ge oss bättre inblick i hur användare använder vår webbplats. För att kunna skilja besökare åt tar verktyget in din IP-adress och det datum och tid då en sida besökts. Denna IP-adress krypteras sedan innan den skickas till oss vilket innebär att vi inte kan se din IP-adress och därför inte får någon information som kan kopplas till dig eller någon annan.

På grund av detta samarbete med tredje part kan det hända att vi överför den personliga information som vi samlar in om dig till andra länder än det land där informationen ursprungligen hanterades. Genom att godkänna att vi hanterar din personliga information samtycker du till denna överföring. När vi överför din information till andra länder kommer vi att skydda informationen enligt samma villkor som beskrivs i denna integritetspolicy och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Dessutom kan vi komma att dela personlig information som krävs enligt lag till brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga tjänstemän, för att skydda eller försvara våra juridiska rättigheter, eller för att utreda, förebygga eller vidta åtgärder angående olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri eller kränkningar av våra användarvillkor när du använder våra webbplats(er), tjänster eller annan tillämplig policy. Vi delar också din personliga information där vi anser att det är nödvändigt för att skydda vår egen eller tredje parts legitima intresse för nationell säkerhet, brottsbekämpning, rättstvister, en brottsutredning, skydd av personlig säkerhet eller för att förhindra dödsfall eller överhängande kroppsskada, under förutsättning att vi tror att ett sådant intresse inte bryter mot dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av din personliga information.

Länkar till tredje parts webbplatser och inbäddat innehåll

Klarälvens Bils webbplats (er) innehåller länkar till andra webbplatser vars integritetspraxis kan skilja sig från vår. Om du följer dessa länkar för att besöka dessa webbplatser och/eller skicka personlig information till någon av dessa webbplatser, regleras din information av deras integritetspolicy. Vi uppmuntrar dig att noggrant läsa sekretesspolicyn för alla webbplatser du besöker.

Dessutom kan inbäddat material från andra webbplatser finnas på denna webbplats, vilket gör det möjligt för dessa innehållsleverantörer att få information som identifierar dig när du besöker vår webbplats. Vi försöker alltid se till att en webbplats är pålitlig och har en integritetspraxis som överensstämmer med våran integritetspolicy innan vi inbäddar innehåll från deras webbplats i vår.

Plattformar och widgets för sociala medier

Klarälvens Bils webbplats(er) kan innehålla funktioner från sociala medier. Dessa funktioner kan samla in information om din IP-adress och vilken sida du besöker på vår webbplats, och de kan sätta en cookie för att se till att funktionen fungerar korrekt. All information, kommunikation eller material som du skickar till oss via en social medieplattform görs på egen risk utan någon förväntan på integritet. Vi kan inte kontrollera handlingarna från andra användare av dessa plattformar eller själva plattformens handlingar. Dina interaktioner med dessa funktioner och plattformar styrs av sekretesspolicyn för de företag som tillhandahåller dem.

10. Ändringar i denna integritetspolicy

Klarälvensbil.se förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera eller ändra denna integritetspolicy, datumet för den senaste uppdateringen kommer att publiceras på denna sida. Vi uppmuntrar dig att regelbundet återkomma till denna sida för att granska den senaste versionen.

När vi gör väsentliga ändringar av denna policy kommer vi att meddela dig på ett lämpligt sätt, till exempel genom att skicka våra registrerade användare ett e-postmeddelande och/eller genom ett tydligt informationsmeddelande på vår webbplats och sociala mediekanaler. Se till att du läser sådana meddelanden noggrant.

Publiceringsdatum:  2020-10-01
Uppdaterad: 2020-10-01

11. Kontakta oss

Tack för att du har tagit del av vår integritetspolicy. Klarälvens Bil AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgifsbehandling som beskrivs i denna policy. För frågor om hur vi hanterar personuppgifter, hur vi har hanterat någon sekretessfråga eller vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@klaralvensbil.se eller använd vårt kontaktformulär för att skicka ett meddelande.

Klarälvens Bil AB
Organisationsnummer: 559113-4795
BRUKMON 308
655 91 Karlstad

© 2020 www.klarälvensbil.se.